Včasná intervencia (CVI Prešov)

Aplikácia ASDetect už aj v slovenčine

Slovenská mutácia jedinečnej mobilnej aplikácie ASDetect je SPUSTENÁ.

Pozývame na najbližšie zaujímavé podujatia zamerané na predstavenie mobilnej aplikácie ASDetect, ktorá pomáha zachytiť včasné príznaky autizmu u malých detí už vo veku od 11 mesiacov do 30 mesiacov.

  • KOŠICE 7.2.2023

Viac informácií plagát Košice

  • REVÚCA 30.1.2023

Viac informácií plagát Revúca

  • PREŠOV 26.1.2023

Viac informácií plagát Prešov

  • ŽILINA 7.12.2022

Viac informácií plagát Žilina

  • LUČENEC 22.11.2022

Viac informácií plagát Lučenec

  • BANSKÁ BYSTRICA  14.11.2022

Viac informácií plagát Banská Bystrica

  • PREŠOV 8.11.2022

Viac informácií plagát Prešov

  • MEDZILABORCE 6.10.2022

Viac informácií plagát Medzilaborce


Viac informácií o ASDetect nájdete na
https://asdetect.org/

Slovenská mutácia ASDetect vznikla vďaka projektu:

Projekt Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s autizmom pre marginalizované skupiny je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.
Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Technickú podporu projektu zabezpečil Ing. Juraj Gromoš.

 

ABA v školách

Začiatok inovačného vzdelávania ABA v školách 13.10.2023. Posledná možnosť prihlásenia do 15.9.2023.