Včasná intervencia (CVI Prešov)

Aplikácia ASDetect už aj v slovenčine

Slovenská mutácia jedinečnej mobilnej aplikácie ASDetect je SPUSTENÁ.

Pozývame na najbližšie zaujímavé podujatia zamerané na predstavenie mobilnej aplikácie ASDetect, ktorá pomáha zachytiť včasné príznaky autizmu u malých detí už vo veku od 11 mesiacov do 30 mesiacov.

  • MEDZILABORCE

Viac informácií plagát Medzilaborce

  • PREŠOV

Viac informácií  plagát Prešov

prihlasovací formulár Prešov

  • BANSKÁ BYSTRICA

Viac informácií plagát Banská Bystrica

prihlasovací formulár Banská Bystrica

  • LUČENEC

Viac informácií plagát Lučenec

  • ŽILINA

Viac informácií plagát Žilina


Viac informácií o ASDetect nájdete na
https://asdetect.org/

Slovenská mutácia ASDetect vznikla vďaka projektu:

Projekt Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s autizmom pre marginalizované skupiny je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.


 

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.