Francesco - regionálne autistické centrum

ABA – akreditované inovačné vzdelávanie

Termín konania: 16.3.2023

Cena vzdelávania: 300 €

ABA – akreditované inovačné vzdelávnie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom alebo s inými ťažkosťami, ktoré potrebujú modifikovať správanie.

Akreditované vzdelávanie podľa § 55 zákona č. 138/2019 Z.z. na základe oprávnenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod evidenčným číslom 37/2021-IV.

Lektor

Mgr. Zuzana Hollá, BCBA – zakladateľka ABA Centra v Bratislave, behaviorálna analytička a ABA inštruktorka

Prihlasovanie

do konca februára 2023
zaslaním prihlášky na autisti.po@gmail.com

Začiatok vzdelávania

po naplnení kapacity 70 účastníkov

Forma vzdelávania

kombinovaná – prezenčná a online

Program

Program inovačné vzdelávanie – ABA

Prihláška

Prihláška inovačné vzdelávanie – ABA

SAVE THE DATE

17.2.2023 sa uskutoční v POPRADE medzinárodná konferencia VÝZNAM VČASNEJ DIAGNOSTIKY A INTERVENCIÍ U DETÍ S PODOZRENÍM NA PAS. Prihlásiť sa môžete do konca januára 2023.