Francesco

KATEGÓRIE

Termín: 7.3.2024

Cena: 15

Seminár je určený najmä pre rodičov detí, ktorých zaujíma téma výberu vhodnej MŠ a pripravenosti dieťaťa na vstup do MŠ. Začiatok 13.30 hod.

Termín: 10.4.2024

Cena: 20

Seminár: Včasné známky autizmu vo veku do 30 mesiacov je určený pre rodičov a všetkých, ktorí pracujú s malými deťmi do 30 mesiacov.

Termín: 11.4.2024

Cena: 15 €

Seminár je určený najmä pre rodičov detí, ktoré majú veľké ťažkosti komunikovať so svojim okolím bežným spôsobom. Začiatok 13.00 hod. Miesto konania budova

Termín: 16.4.2024

Cena: 15 €

Seminár je určený najmä pre rodičov detí, ktoré majú veľké ťažkosti komunikovať so svojim okolím bežným spôsobom. Začiatok 13.00 hod. Miesto konania budova

Termín: 17.04.2024

Cena: 20 €

Seminár “Vzťahová väzba u detí s vývinovými ťažkosťami” je určený pre rodičov a odborníkov. Začiatok 9.00 hod. Miesto konania budova Súkromnej spojenej školy

Termín: 22.4.2024

Cena: 15 €

Seminár je určený najmä pre rodičov detí, ktoré majú veľké ťažkosti komunikovať so svojim okolím bežným spôsobom. Začiatok 13.00 hod. Miesto konania budova