Francesco

KATEGÓRIE

Termín: 13.10.2023

Cena: 300 €

ABA v školách  – akreditované inovačné vzdelávanie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom alebo

Termín: 21.9.2023

Cena: 15 €

Seminár je určený najmä pre rodičov detí, ktoré majú veľké ťažkosti komunikovať so svojim okolím bežným spôsobom. Začiatok 13.00 hod. Miesto konania budova

Termín: 28.9.2023

Cena: 15 €

Seminár je určený najmä pre rodičov detí, ktoré majú veľké ťažkosti komunikovať so svojim okolím bežným spôsobom. Začiatok 13.00 hod. Miesto konania budova

Termín: 24.10.2023

Cena: 15

Seminár: Včasné známky autizmu vo veku do 30 mesiacov je určený pre rodičov a všetkých, ktorí pracujú s malými deťmi do 30 mesiacov.

Termín: 9.11.2023

Cena: 10 €

Seminár je určený najmä pre rodičov detí, ktoré majú veľké ťažkosti komunikovať so svojim okolím bežným spôsobom. Začiatok 13.00 hod. Miesto konania budova

Termín: 08.02.2023

Cena: 300 €

Inovačné vzdelávnie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom. Vyberte si z ponuky programov akreditovaného