Včasná intervencia (CVI Prešov)

Zostrih z medzinárodnej konferencie

Zostrih z medzinárodnej konferencie

VÝZNAM VČASNEJ DIAGNOSTIKY A INTERVENCIÍ U DETÍ S PODOZRENÍM NA PAS,

ktorá sa konala  17.2.2023 v Poprade si môžete pozrieť tu:

Podujatie bolo realizované  v rámci projektu:
Projekt 
Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s autizmom pre marginalizované skupiny je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.
Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

ABA v školách

Začiatok inovačného vzdelávania ABA v školách sa posúva na 16.4.2023. Prihlásiť sa môžete do konca marca 2023. Podmienkou pre spustenie vzdelávania ja naplnenie minimálnej kapacity 70 účastníkov.