Včasná intervencia (CVI Prešov)

Zostrih z medzinárodnej konferencie

Zostrih z medzinárodnej konferencie

VÝZNAM VČASNEJ DIAGNOSTIKY A INTERVENCIÍ U DETÍ S PODOZRENÍM NA PAS,

ktorá sa konala  17.2.2023 v Poprade si môžete pozrieť tu:

Podujatie bolo realizované  v rámci projektu:
Projekt 
Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s autizmom pre marginalizované skupiny je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.
Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.