Francesco - regionálne autistické centrum

Termín: 22.11.2022

Cena: 20 €

Seminár “Vzťahová väzba a autizmus” je určený pre rodičov a odborníkov. Začiatok 16.30 hod. Miesto konania budova Súkromnej spojenej školy Vodárenská 3, Prešov

Termín: 8.11.2022

Cena: 10 €

Seminár “Praktické skúsenosti riešenia problémového správania žiakov s HFA a AS”  je určený pre rodičov a odborníkov. Začiatok 14.00 hod. Miesto konania budova

Termín: 25.10.2022

Cena: 30 €

Seminár “Úvod do diagnostiky autizmu” je určený pre odborníkov. Začiatok 13.00 hod. Miesto konania budova Súkromnej spojenej školy Vodárenská 3, Prešov 7. poschodie