Francesco - regionálne autistické centrum

Ponuka Inovačného vzdelávania

Termín: 20.9.2023

Cena: 300 €

ABA – akreditované inovačné vzdelávanie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom alebo s inými

ABA v školách

Začiatok inovačného vzdelávania ABA v školách sa posúva na 20.9.2023. Prihlásiť sa môžete do 15.9.2023. Podmienkou pre spustenie vzdelávania ja naplnenie minimálnej kapacity 70 účastníkov.