Francesco

KATEGÓRIE

Termín: 17.01.2024

Cena: 15 €

Seminár “Vzťahová väzba u detí s vývinovými ťažkosťami” je určený pre rodičov a odborníkov. Začiatok 16.00 hod. Miesto konania budova Súkromnej spojenej školy
Milí rodičia, aj tento rok nám môžete darovať 2 % z podielu zaplatenej dane. Ako to môžete urobiť? Ak ste zamestnanec: Požiadajte svojho