Odber noviniek emailom – Súhlas so spracovaním údajov

Údaje, uvedené pri prihlásení sa na odber noviniek budú použité výhradne iba pre tento účel a každý odoslaný email bude obsahovať odkaz pre odhlásenie z odberu.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 18/2018 Z. z.“) dobrovoľne udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov. Prevádzkovateľovi udeľujem súhlas spracúvať konkrétne tieto osobné údaje: meno a priezvisko, mail. Súhlas som poskytol/poskytla na účely odoberania noviniek emailom. Súhlasom nie je dotknuté moje právo na prenosnosť, opravu, namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, namietať spracúvanie osobných údajov a právo na výmaz osobných údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať a to odhlásením sa z odberu pomocou odkazu uvedenom na konci každého emailu.

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.