Francesco - regionálne autistické centrum

Autista v nemocnici

Chystáte sa s vašim autistickým dieťaťom k odbornému lekárovi alebo do nemocnice?

Pripravte ho na vyšetrenie pomocou procesuálnej schémy.

Ponuku špecializovaných brožúr spolu s cenníkom nájdete vo vitríne na 1. poschodí budovy na Vodárenskej 3 (pri zborovni).

Brožúry AUTISTA V NEMOCNICI – procesuálne schémy si môžete zakúpiť priamo na ekonomickom oddelení Súkromnej spojenej školy na 1. poschodí.

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.