Francesco - regionálne autistické centrum

Autista v nemocnici

Chystáte sa s vašim autistickým dieťaťom k odbornému lekárovi alebo do nemocnice?

Pripravte ho na vyšetrenie pomocou procesuálnej schémy.

Ponuku špecializovaných brožúr spolu s cenníkom nájdete vo vitríne na 1. poschodí budovy na Vodárenskej 3 (pri zborovni).

Brožúry AUTISTA V NEMOCNICI – procesuálne schémy si môžete zakúpiť priamo na ekonomickom oddelení Súkromnej spojenej školy na 1. poschodí.

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom začne vo februári 2024. PRIHLÁSIŤ SA môžete do niektorého z piatich tematických programov do DO KONCA DECEMBRA 2023.