Súkromná spojená škola

Projekt Erasmus+ Posilnenie kvalifikovanosti učiteľov – cesta k zvýšeniu kvality vzdelávania

Realizátor projektu

Súkromná spojená škola, Vodárenská 3, Prešov

Trvanie projektu

12/2019 – 11/2021

Opis projektu

V priebehu projektu budú mať zamestnanci organizácie možnosť zúčastniť sa hospitácií (job-shadowing) alebo štruktúrovaných kurzov u akreditovaných organizácií v zahraniční. Zameranie kurzov a hospitácií vychádza z potrieb organizácie s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania detí a žiakov s autizmom. V rámci projektu sa plánuje viac  ako 20 mobilít v organizáciách:

  • Pyramid Educational Consultants (Veľká Británia),
  • Autism Indentendent UK (Veľká Británia),
  • NAUTIS – Národní ústav pro autismus (ČR)
  • Centrum Terapie Autismu (ČR)
  • Centrum sociálnych služeb Tloskov (ČR)
  • SPIN, z.s. – asociace pro videotrening interakcí v ČR
Ciele projektu
  • Posilniť diagnostické zručnosti.
  • Posilniť oblasť rozvoja komunikácie a sociálnych zručností u detí a mladých ľudí s autizmom.
  • Posilniť oblasť práce s náročnými klientmi s autizmom.

Ďalšie informácie o projekte nájdete na našom FB.

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.