Francesco - regionálne autistické centrum

Prostredníctvom hier otvárame bránky k inklúzii

Projekt

Prostredníctvom hier otvárame bránky k inklúzii

Realizátor projektu

Francesco –  regionálne autistické centrum

Projekt podporila

Nadácia Slovenskej sporiteľne, Zamestnanecký grantový program Euro k Euru 2018

Popis projektu

Projektovým zámerom bolo spájanie komunity detí a mladých ľudí s autizmom, ich rodín a pedagógov v regióne východného Slovenska prostredníctvom rôznych projektových aktivít zameraných na odkrývanie talentov, sebaprezentáciu, vedomostné a športové súťaže, ale aj prostredníctvom hudobných a výtvarných aktivít s prihliadnutím na jedinečnosť každého dieťaťa s autizmom a jeho potreby.

Aktivity prebiehali na troch rôznych miestach a zúčastnili sa ich deti a mladí ľudia z rôznych organizácii z Prešovského a Košického kraja. Aktivity boli otvorené aj pre rodičov, súrodencov, či priateľov detí s autizmom. Na projekte v rámci integračného zámeru sa podieľali aj žiaci bežnej školy – ZŠ v Uzovce a študenti stredných škôl.

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.