Súkromná spojená škola

Školská kaviareň

Projekt

Školská kaviareň – vytvorenie realistického podnikateľského prostredia na škole pre deti s autizmom

Podporil

Henkel

Realizátor projektu

ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Vodárenská 3, Prešov

Trvanie projektu

6/2016 – 6/2017

Grant

2 500 Eur

Popis projektu

V septembri školského roku 2016/17 sa nám podarilo otvoriť na pôde našej školy cvičnú školskú kaviareň.

Cieľom školskej kaviarne je simulovať čo najvernejšie a najreálnejšie prostredie kaviarne, kde by mohli naši žiaci z vyšších ročníkov ZŠ a Praktickej školy získavať rôzne zručnosti spojené s prácou v takomto zariadení. Kuchynka i časť kaviarne, ktorá slúži na konzumáciu, rešpektuje špecifiká ľudí s autizmom a využíva rôzne formy vizualizácie a štruktúry, aby sa podporila komunikácia i porozumenie. Žiaci, ktorí si osvojujú pracovné zručnosti ako napr.: príprava jednoduchých jedál a nápojov, udržiavanie hygieny a bezpečnosti pri práci, obsluhu a servírovanie, prácu pri okienku, pracujú podľa procesuálnych schém a videoscenárov vytvorených podľa metodiky videomodeling s využitím tabletov. Žiaci pri práci v kaviarni získavajú i pracovné návyky ako napr: vytrvanie pri práci, ukončenie pracovnej úlohy, manipulácia s rôznymi kuchynskými spotrebičmi a nástrojmi a pod.

Školská kaviareň je zároveň i vhodným miestom pre nácvik sociálnych a komunikačných schopností našich žiakov a to nielen tých, ktorí v kaviarni pracujú, ale i tých, ktorí kaviareň počas dňa navštevujú. Majú možnosť v prostredí kaviarne nacvičovať sociálne i komunikačné zručnosti ako napr: orientácia v menu, samostatný výber a objednávanie jedla, platenie za objednávku, sedenie pri stolíku, stolovanie a pod.

Motiváciou pre otvorenie školskej kaviarne bola návšteva špeciálnej školy vo Veľkej Británii, ktorú navštívili učitelia našej školy vo februári 2016 v rámci medzinárodného projektu “My work is my future” spolufinancovaného programom Európskej únie, Erasmus+. V Catcote Academy založili takúto kaviareň pred niekoľkými rokmi a stala sa príkladom dobrej praxe, za ktorú boli naši britskí kolegovia ocenení na národnej úrovni. Vytvorením našej školskej kaviarne sme implementovali úspešný model simulácie realistického podnikateľského prostredia na pôde školy. Školská kaviareň poskytuje vynikajúce podmienky pre prípravu mladých ľudí s autizmom, ktorí neskôr môžu nájsť uplatnenie ako zamestnanci v reálnej kaviarni – AutCafé, ktorú plánuje otvoriť Francesco – Regionálne autistické centrum v blízkej budúcnosti v centre mesta Prešov a tým napomôcť ďalším krokom smerom k inklúzii našich žiakov do spoločnosti.

Príprava toastu podľa procesuálnej schémy na tablete: procesuálna schéma

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.