Regionálne autistické centrumFrancesco

Školská kaviareň

1.1.2016 sme otvorili v priestoroch našej Súkromnej spojenej školy školskú kaviareň, ktorá je cvičným ergoterapeutickým priestorom pre našich žiakov. V rámci prípravy na budúce povolanie tu vykonávajú prax najmä žiaci Súkromnej praktickej školy, ale aj starší žiaci Súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom. Učia sa pomocou procesuálnych schém a videomodelingu pripravovať jednoduché pomazánky, sendviče, pripravujú kávu, smoothie, koláče… V spolupráci s mestom Prešom pripravujú bagety pre mestské zastupiteľstvo a mestskú radu.

Zamestnanci školy, žiaci školy, ale aj návštevníci si môžu v školskej kaviarni kúpiť všetky žiakmi pripravované produkty. Žiaci s autizmom sa učia vybrať si, na čo majú chuť, zaplatiť to a stolovať v prítomnosti ostatných spolužiakov, kolegov či návštevníkov. Učia sa v takto chránenom prostredí mnohým sociálnym zručnostiam, ktoré sú nevyhnutné v bežnom nechránenom prostredí.

Nadácia firmy Henkel finančne podporila vybavenie školskej kaviarne na pôde Súkromnej spojenej školy. Cieľom školskej kaviarne bolo vytvoriť čo najvernejšie a najreálnejšie prostredie kaviarne, kde by mohli naši žiaci z vyšších ročníkov ZŠ a Praktickej školy získavať rôzne zručnosti spojené s prácou v takomto zariadení. Kuchynka i časť kaviarne, ktorá slúži na konzumáciu, rešpektuje špecifiká ľudí s autizmom a využíva rôzne formy vizualizácie a štruktúry, aby sa podporila komunikácia i porozumenie. Žiaci, ktorí si osvojujú pracovné zručnosti ako napr.: príprava jednoduchých jedál a nápojov, udržiavanie hygieny a bezpečnosti pri práci, obsluhu a servírovanie, prácu pri okienku, pracujú podľa procesuálnych schém a videoscenárov vytvorených podľa metodiky videomodeling s využitím tabletov. Žiaci pri práci v kaviarni získavajú i pracovné návyky ako napr: vytrvanie pri práci, ukončenie pracovnej úlohy, manipulácia s rôznymi kuchynskými spotrebičmi a nástrojmi a pod. Školská kaviareň je zároveň i vhodným miestom pre nácvik sociálnych a komunikačných schopností našich žiakov a to nielen tých, ktorí v kaviarni pracujú, ale i tých, ktorí kaviareň počas dňa navštevujú. Majú možnosť v prostredí kaviarne nacvičovať sociálne i komunikačné zručnosti ako napr: orientácia v menu, samostatný výber a objednávanie jedla, platenie za objednávku, sedenie pri stolíku, stolovanie a pod. Motiváciou pre otvorenie školskej kaviarne bola návšteva špeciálnej školy vo Veľkej Británii, ktorú navštívili učitelia našej školy vo februári 2016 v rámci medzinárodného projektu “My work is my future” spolufinancovaného programom Európskej únie, Erasmus+. V Catcote Academy založili takúto kaviareň pred niekoľkými rokmi a stala sa príkladom dobrej praxe, za ktorú boli naši britskí kolegovia ocenení na národnej úrovni. Vytvorením našej školskej kaviarne sme implementovali úspešný model simulácie realistického podnikateľského prostredia na pôde školy. Školská kaviareň poskytuje vynikajúce podmienky pre prípravu mladých ľudí s autizmom, ktorí neskôr môžu nájsť uplatnenie ako zamestnanci v reálnej kaviarni – AutCafé, ktorú plánuje otvoriť Francesco – Regionálne autistické centrum v blízkej budúcnosti v centre mesta Prešov a tým napomôcť ďalším krokom smerom k inklúzii našich žiakov do spoločnosti.

Hore