Francesco - regionálne autistické centrum

Akreditované inovačné vzdelávanie

Termín konania: 15.03.2024

Cena vzdelávania: 300 €

Inovačné vzdelávnie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom.

Vyberte si z ponuky programov akreditovaného vzdelávania podľa § 55 zákona č. 138/2019 Z.z. na základe oprávnenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod evidenčným číslom 37/2021-IV.

Prihlasovanie

prihlasovanie bolo ukončené

Začiatok vzdelávania

po naplnení kapacity 15 účastníkov/program

Forma vzdelávania

prezenčná

Ponuka programov

Program inovačné vzdelávanie – učiteľ MŠ a ŠMŠ

Program inovačné vzdelávanie – učiteľ ZŠ a SŠ

Program inovačné vzdelávanie – učiteľ ŠZŠ a PŠ

Program  inovačné vzdelávanie – asistent, vychovávateľ

Program inovačné vzdelávanie – odborný zamestnanec

Prihlášky

Prihláška inovačné vzdelávanie – učiteľ MŠ a ŠMŠ

Prihláška inovačné vzdelávanie – učiteľ ŠZŠ a PŠ

Prihláška inovačné vzdelávanie – učiteľ ZŠ a SŠ

Prihláška inovačné vzdelávanie – asistent vychovávateľ

Prihláška inovačné vzdelávanie – odborný zamestnanec

 

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.