Francesco - regionálne autistické centrum

Akreditované inovačné vzdelávanie

Termín konania: 16.3.2023

Cena vzdelávania: 300 €

Inovačné vzdelávnie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom.

Vyberte si z ponuky programov akreditovaného vzdelávania podľa § 55 zákona č. 138/2019 Z.z. na základe oprávnenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod evidenčným číslom 37/2021-IV.

Prihlasovanie

do konca februára 2023
zaslaním prihlášky na autisti.po@gmail.com

Začiatok vzdelávania

po naplnení kapacity 15 účastníkov/program

Forma vzdelávania

prezenčná, online – v závislosti od aktuálnych protipandemických opatrení

Ponuka programov

program inovačné vzdelávanie – učiteľ MŠ a ŠMŠ

program inovačné vzdelávanie – učiteľ ZŠ a SŠ

program inovačné vzdelávanie – učiteľ ŠZŠ a PŠ

program inovačné vzdelávanie – asistent vychovávateľ

program inovačné vzdelávanie – odborný zamestnanec

Prihlášky

Prihláška inovačné vzdelávanie – učiteľ MŠ a ŠMŠ

Prihláška inovačné vzdelávanie – učiteľ ZŠ a SŠ

Prihláška inovačné vzdelávanie – učiteľ ŠZŠ a PŠ

Prihláška inovačné vzdelávanie – asistent vychovávateľ

Prihláška inovačné vzdelávanie – odborný zamestnanec

 

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.