Francesco - regionálne autistické centrum

Akreditované inovačné vzdelávanie

Termín konania: 16.3.2023

Cena vzdelávania: 300 €

Inovačné vzdelávnie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom.

Vyberte si z ponuky programov akreditovaného vzdelávania podľa § 55 zákona č. 138/2019 Z.z. na základe oprávnenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod evidenčným číslom 37/2021-IV.

Prihlasovanie

do konca februára 2023
zaslaním prihlášky na autisti.po@gmail.com

Začiatok vzdelávania

po naplnení kapacity 15 účastníkov/program

Forma vzdelávania

prezenčná, online – v závislosti od aktuálnych protipandemických opatrení

Ponuka programov

Program inovačné vzdelávanie – učiteľ MŠ a ŠMŠ

Program inovačné vzdelávanie – učiteľ ZŠ a SŠ

Program inovačné vzdelávanie – učiteľ ŠZŠ a PŠ

Program inovačné vzdelávanie – asistent vychovávateľ

Program inovačné vzdelávanie – odborný zamestnanec

Prihlášky

Prihláška inovačné vzdelávanie – učiteľ MŠ a ŠMŠ

Prihláška inovačné vzdelávanie – učiteľ ZŠ a SŠ

Prihláška inovačné vzdelávanie – učiteľ ŠZŠ a PŠ

Prihláška inovačné vzdelávanie – asistent vychovávateľ

Prihláška inovačné vzdelávanie – odborný zamestnanec

 

SAVE THE DATE

17.2.2023 sa uskutoční v POPRADE medzinárodná konferencia VÝZNAM VČASNEJ DIAGNOSTIKY A INTERVENCIÍ U DETÍ S PODOZRENÍM NA PAS. Prihlásiť sa môžete do konca januára 2023.