Ponuka inovačného vzdelávania

KATEGÓRIE

Termín: 16.3.2023

Cena: 300 €

ABA – akreditované inovačné vzdelávnie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom alebo s inými

Termín: 16.3.2023

Cena: 300 €

Inovačné vzdelávnie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom. Vyberte si z ponuky programov akreditovaného