Francesco - regionálne autistické centrum

Komunikácia a deti s autizmom II.

Termín konania: 21.9.2023

Cena vzdelávania: 15 €

Seminár je určený najmä pre rodičov detí, ktoré majú veľké ťažkosti komunikovať so svojim okolím bežným spôsobom.
Začiatok

13.00 hod.

Miesto konania

budova Súkromnej spojenej školy
Vodárenská 3, Prešov
7. poschodie

Lektor

Mgr. Lívia Michnovičová

Popis

Druhá časť seminára sa venuje najmä porozumeniu reči a vizuálnym stratégiám pre zlepšenie porozumenia reči a orientácie sa dieťaťa v priestore a čase.
Povieme si, ako zistiť, či mi dieťa rozumie a čo môžeme urobiť, aby sa porozumie zlepšilo.
Ukážeme si viacero stratégií ako zlepšiť porozumenie a orientovanie sa v bežnom živote.

Poznámka

v prípade účasti oboch rodičov, platí sa IBA 1 poplatok

Prihlásiť sa na: Komunikácia a deti s autizmom II.

ABA v školách

Začiatok inovačného vzdelávania ABA v školách 13.10.2023. Posledná možnosť prihlásenia do 15.9.2023.