Francesco - regionálne autistické centrum

Komunikácia a deti s autizmom III.

Termín konania: 3.7.2024

Cena vzdelávania: 15 €

Seminár je určený najmä pre rodičov detí, ktoré majú veľké ťažkosti komunikovať so svojim okolím bežným spôsobom.
Začiatok

13.00 hod.

Miesto konania

budova Súkromnej spojenej školy
Vodárenská 3, Prešov
7. poschodie

Lektor

Mgr. Lívia Michnovičová

Popis

Tretia časť seminára sa venuje produkcii reči, funkciám reči, náhradným komunikačným systémom.
Povieme si, prečo je dôležité budovať u nehovoriaceho dieťaťa náhradný komunikačný kanál čo najskôr, aké náhradné komunikačné systémy existujú, ako ich budovať, kombinovať a ako sa prechádzať od náhradného komunikačného systému k hovorenému slovu.

Poznámka

v prípade účasti oboch rodičov, platí sa IBA 1 poplatok

Prihlásiť sa na: Komunikácia a deti s autizmom III.

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.