Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva

Naše centrum vzniklo 1.9.2008 ako súčasť Súkromnej špeciálnej ZŠ s MŠ pre a deti žiakov s autizmom v Prešove.

Dnes sme súčasťou Súkromnej spojenej školy na Vodárenskej 3 v Prešove.

Od svojho vzniku sa pioritne venujeme problematike autistických detí.

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.