Úvod

01.10.2010 15:00

Autista nie je schopný sám si organizovať vlastný život, nerozumie bežným prostriedkom dorozumievania a nie je schopný dostatočne regulovať vlastné správanie. Vieme však, že vizuálne informácie spracúva veľmi rýchlo, že si zrakové podnety "všíma" viac ako ostatné.

Tento poznatok využívame práve na zvyšovanie pohotovosti k učeniu a nazývame ho vizualizáciou. Pre autistu vidieť znamená vedieť. V praxi to znamená komunikovať s autistom takým spôsobom, ktorý hovorí sám za seba, takže dieťa vie: čo a ako má robiť aj bez slovnehého vysvetľovania. Inými slovami vizuálna štrukturalizácia sa dosahuje:

- pomocou vizualizovanej zrozumiteľnosti

- vizualizovanej organizácie

- vizualizovanej inšrukcie.

Hoci celú skupinu autistov spájajú spoločné charakteristiky, každé dieťa s ktorým sa stretneme a s ktorým chceme začať pracovať je individuálne. Na začiatku, pri tvorbe individuálnych programov, je nevyhnutné každé dieťa ohodnotiť v jednotlivých oblastiach rozvíjania, vrátane analýzy správania. V každej situácii je nevyhnutné pristupovať k dieťaťu individuálne - práve na základe poznania jeho úrovne vo všetkých oblastiach vývinu.

 

PaedDr. Andrea Šedibová: ABC Autistickej triedy