Šk. rok 2019/2020AktualityOznamy a pozvánky

Organizačné pokyny k začiatku školského roka 2019/2020

Milí rodičia,

prázdniny sa chýlia ku koncu a začiatok školského roka sa blíži, preto Vám posielam usmernenie pre prvý deň nového školského roka .

Všetky organizačné zložky, materská, základná a praktická škola, začínajú v pondelok 2.9.2019.

Budova na Vodárenskej 3 v Prešove:

Prosím všetkých rodičov, aby so svojimi deťmi prišli o 8.00 do kmeňových tried, tak ako sú deti zadelené. Tam s triednymi učiteľmi vypíšete potrebné tlačivá, porozprávate sa o všetkom, čo je potrebné pre dobrý štart dieťaťa v škole a jeho fungovanie počas celého roka. O 8.30 v prípade dobrého počasia sa stretneme na ihrisku, kde vás oboznámim s plánmi na budúci školský rok. V prípade zlého počasia sa stretneme na 7.poschodí. Potom máte priestor a čas vybaviť si potvrdenia a poplatky na ekonomickom úseku, počas celého toho času deti ostávajú s učiteľmi v triede. Ak si všetko vybavíte, odchádzate s dieťaťom domov, vyučovanie so všetkými službami sa začína v utorok 3.9.2019 o 8.00 hod. V škole ostávajú podľa potreby rodičov deti špecializovaného zariadenia KACP, ambulantná a týždenná pobytová služba.

Elokované pracovisko: Františkánske námestie 2

Rodičia si do 9.00 môžu vybaviť všetky potvrdenia a poplatky na Vodárenskej 3, na ekonomickom oddelení. S deťmi prídu na elokované pracovisko o 9.00, o 10.00 vás privítam v priestoroch školy, kde vás oboznámim s plánmi na budúci školský rok. Zároveň budete mať čas a priestor porozprávať sa s triednymi učiteľmi a dohodnúť všetky praktické veci ohľadom školy. Normálne vyučovanie so všetkými službami sa začína v utorok 3.9.2019 o 8.00 hod.

Pred nami sú nové výzvy, pevne verím, že ste si počas prázdnin oddýchli a spoločnými silami môžeme začať pracovať na budúcnosti našich detí a objavovaní potenciálu a krásy, ktorú v sebe skrývajú.

Tešíme sa na Vás.

Eva Turáková – riaditeľka

Hore