Šk. rok 2018/2019

Osobnosť poradenstva – ocenenie

Autisti Prešov - Súkromná spojená škola

PhDr. Mária Miková je vzácny človek. Vynikajúci odborník v oblasti psychológie a najmä diagnostiky, poradenstva a terapií detí s PAS, sluchovým postihnutím či viacnásobným postihnutím. No najmä srší človečinou, je skvelá matka, babka, kolegyňa a priateľka. Počas desaťročí svojej aktívnej práce pomohla mnohým deťom a ich rodinám. Je nenápadná, nikdy nejde do popredia, napriek tomu najmä my jej najbližší vieme, koľko podstatných zmien smerujúcich k zlepšeniu situácie rodín detí s postihnutím, ich diagnostiky, následnej terapie a starostlivosti, ale najmä prevencie vyšlo práve z jej návrhov. Preto sme nesmierne radi, že ju pred dvoma rokmi ocenilo naše mesto Prešov, v ktorom roky pracuje a včera, 7.11.2018 aj celé Slovensko. Pani PhDr. Mária Miková získala celoslovenské ocenenie Osobnosť poradenstva, ktoré zorganizoval a udelil Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ako poďakovanie a verejné uznanie za prácu a starostlivosť venovanú deťom a ich rodinám. Ocenenie si prevzala v Bratislave na 1. ročníku slávnostného odovzdávania ocenení osobnostiam poradenstva. Sme šťastní, že táto cena poputuje do Prešova, konkrétne našej Súkromnej špeciálno-pedagogickej poradne ako súčasti Súkromnej spojenej školy na Vodárenskej ulici 3, kde sa venujeme najmä deťom s autizmom. Týmto jej všetci chceme srdečne zablahoželať, popriať mnoho síl a entuziazmu do ďalšej práce, veľa zdravia a rodinnej pohody.

Marika, sme radi, že ťa medzi nami máme. Veľmi si ťa vážime, ďakujeme, že si súčasťou našich životov a máme ťa veľmi radi.

Kolektív Súkromnej spojenej školy, Vodárenská 3, Prešov a jej zriaďovateľka Eva Turáková.

Hore