Špecializované centrum poradenstva a prevencie

Ponuka zamestnania

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami v Prešove (AutistiPrešov) prijme do svojho tímu psychológa.

Predpokladaná náplň práce
  • diagnostika detí s autizmom smerom k materskej škole a školskému prostrediu a k výberu vhodných
    intervencií,
  • individuálne a skupinové terapeutické intervencie u detí a dospievajúcich s autizmom,
  • práca s rodičmi,
  • tímová spolupráca s ostatnými členmi odborného tímu a s odborníkmi z iných oblastí (hlavne školstvo a zdravotníctvo).
Ponúkame
  • odborný rast a širokú pracovnú sebarealizáciu.

 

Žiadosti spolu so životopisom posielajte na: kgromos@gmail.com

Viac informácií o centre nájdete na:
https://www.autistipresov.sk/nase-zlozky/poradenstvo/sscpap/

ABA v školách

Začiatok inovačného vzdelávania ABA v školách sa posúva na 20.9.2023. Prihlásiť sa môžete do 15.9.2023. Podmienkou pre spustenie vzdelávania ja naplnenie minimálnej kapacity 70 účastníkov.