Asistentka - Trieda G

Mgr. Jana Batiková

Email:  jbatikova@autistipresov.sk