Vychovávateľka - ŠKD2

Mgr. Marta Kmecová

Email: mkmecova@autistipresov.sk