Nový názov školy

Nový názov školy

11.3.2012 - dnešným dňom máme z MŠ SR pridelený nový oficiálny názov a sídlo školy.    

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom.

Vodárenská 3, 08001  Prešov.