Pedagóg - MŠ 3

Pedagóg - MŠ 3

PaedDr. Lenka Grajcarová

Email: lgrajcarova@autistipresov.sk

 

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci,   UT 12:15 -13:15