Pedagóg - Trieda C

Pedagóg - Trieda C

Mgr. Miroslava Demčáková

Email: mdemcakova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci, nepárny PO 13:00 -14:00