Pedagóg - Trieda A

Pedagóg - Trieda A

Mgr. Denisa Tomčíková

Email: dtomcikova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci  UT 12:30 -13:30