Školenie "ABA - zvládanie problémového správania" 1.5.2014

Školenie "ABA - zvládanie problémového správania"         1.5.2014

ABA - Aplikovaná behaviorálna analýza 

 1.5.2014 -  Prešov, Františkánske námestie 2

Prednašajúci: Mgr. Zuzana Mašténová