Teenegerský ples

Teenegerský ples

Dňa 22.2.2017 sa v priestoroch ABC Centra voľného času uskutočnil prvý teenegerský ples. To by možno samo o sebe nebolo nič neobvyklé, ale toto bol ples mladých ľudí z troch škôl. Nápad vyšiel z našej Súkromnej spojenej školy, ktorá vzdeláva deti a žiakov s autizmom a pozvanie na túto krásnu akciu prijali mladí ľudia zo Spojenej školy internátnej na Masarykovej ulici a Spojenej školy Pavla Sabadoša na Duklianskej ulici. Napriek ťažkému zdravotnému postihnutiu, ktoré títo mladí ľudia majú, napriek mnohým prekážkam, ktoré musia zdolávať a o ktorých ich zdraví rovesníci ani netušia, nám na svojom prvom plese ukázali, čo znamená - radosť zo života, spontánnosť, kamarátsky duch a spolupatričnosť. Týchto mladých o význame slova inklúzia nikto nemusí presviedčať. Príjímajú a akceptujú sa takí, akí sú, tešia sa z prítomnosti druhých a počas tanečných kôl nebola jediná stolička obsadená.

Ďakujeme a tešíme sa už dnes na druhý ročník...

francesco-1.webnode.sk/rodicia-rodicom/