Francesco - regionálne autistické centrum

Vzťahová väzba u detí s vývinovými ťažkosťami

Termín konania: 17.04.2024

Cena vzdelávania: 20 €

Seminár “Vzťahová väzba u detí s vývinovými ťažkosťami” je určený pre rodičov a odborníkov.
Začiatok

9.00 hod.

Miesto konania

budova Súkromnej spojenej školy
Vodárenská 3, Prešov
7. poschodie

Lektor

Mgr. Katarína Gromošová

Popis

Bezpečný vzťah medzi dieťaťom a rodičom zásadne ovplyvňuje psychický vývin dieťaťa – má vplyv na to, ako sa vyvíja mozog dieťaťa, ako napreduje jeho vývin, ovplyvňuje jeho poznávacie schopnosti, sebaobraz a budovanie vzťahov s ďalšími ľuďmi v celom jeho budúcom živote. Ako to vyzerá u dieťaťa s autizmom alebo s podozrením na autizmus? Ako to vyzerá u dieťaťa, ktoré zaostáva v oblasti sociálneho, emocionálneho a rečového vývinu?

Základné informácie o ranom vývine dieťaťa, o teórii attachmentu a intersubjektivite. Výsledky výskumov dokladujúce význam bezpečného vzťahu s rodičom pre vývin dieťaťa. Zvlášť sa budeme
venovať deťom s autizmom a deťom, u ktorých pozorujeme zaostávanie v sociálnom a rečovom vývine, ale zatiaľ nemajú stanovenú žiadnu diagnózu.

Prihlásiť sa na: Prihláška na vzdelávanie

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.